What type of company shoud you work at?

Type of company

1. Limited Liability Company (Ltd.) : Công ty trách nhiệm hữu hạn
2. Joint Stock Company (Jsc) : Công ty cổ phần
3. Partnership company : Công ty hợp danh
4. Joint Company : Công ty liên doanh
5. Corporation = Group : Tập đoàn
6. SME = small and medium enterprises : Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
7. General company : Tổng công ty
8. Headquarters : Trụ sở chính
9. Branch Office = Agency : Chi nhánh
10. Representative Office : Văn phòng đại diện
11. Subsidiary: Công ty con
12. Affiliate: công ty liên kết
13. Wholesaler: cửa hàng bán sỉ >< outlet : cửa hàng bán lẻ
14. State-own company: Doanh nghiệp nhà nước
15. Private company: Doanh nghiệp tư nhân

Bonus:
- company = firm : Công ty
- enterprise: Doanh nghiệp
- factory = plant : Nhà máy, nhà xưởng
- mill : xưởng

Share về học nhé các bạn sinh viên Luật laugh