Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng từ Vòng bán kết cuộc thi tranh biện Sera Monastery nào

Cùng nhìn lại vòng Bán kết cuộc thi tranh biện Sera Monastery.

Các đội đã thể hiện tinh thần tuyệt vời, tạo nên những trận tranh biện kịch tính và hấp dẫn.