Muốn mặc đồng phục đẹp thì về đội của Khoa Luật UDA nhé!!!

Nhanh chân trở thành tân sinh viên Khoa Luật UDA để khoác lên "màu cờ sắc áo" của khoa nào !!!

Chùm ảnh sinh viên Khoa Luật UDA