Triển khai thời gian nghỉ hè và tổ chức các lớp học kỳ hè - Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018

Nay Ban Giám hiệu thông báo thời gian nghỉ hè và tổ chức học lại năm học 2017 – 2018; Kế hoạch học GDQP – AN; Kế hoạch học chuyển đổi (CĐ); Kỹ thuật viên tin học (KTVTH); Kỹ năng (KN) (cho bậc Đại học hệ liên thông chính quy 16A3, 17A2, 17A3) như sau:

1. Thời gian nghỉ hè

2. Tổ chức học Giáo dục quốc phòng – An ninh (Khóa 17 chính quy)

 • Nội dung đào tạo 3 học phần, học thống nhất 1 chương trình; thời gian học 4 tuần (Cao đẳng và Đại học). 
 • Thời gian đào tạo từ ngày 23/7/2018 đến 16/8/2018.
 • Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN Đà Nẵng -Trường Quân sự QK5.

14h ngày 22 tháng 7 năm 2018 -Toàn thể sinh viên có mặt tại sân trường Đại học Đông Á (33 Xô Viết Nghệ Tĩnh) để di chuyển bằng ôtô.

3. Thời gian học tập năm học mới (2018 – 2019)

 • Ngày 13/08/2018:  tập trung học năm học mới, sinh viên (SV) xem thời khoá biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 tại hệ thống bảng tin và Website của Nhà trường.
 • Đối với SV bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy khóa 17 sẽ bắt đầu học kỳ mới từ ngày 20/08/2018 (Sau khi kết thúc học GDQP – AN).

4. Tổ chức học lại và thi

4.1. Đối tượng

 • SV có điểm học phần Loại không đạt: F (< 4,0) Kém.
 • SV có điểm học phần Loại đạt: D (4,0 – 5,4) có nguyện vọng đăng ký học lại học phần để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

4.2. Thời gian đăng ký và mở lớp

 • Nhận đơn đăng ký học theo yêu cầu: từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/06/2018.
 • Thời gian học và thi (dự kiến 03 tháng): từ ngày 02/07/2018 đến ngày 12/08/2018.

(SV theo dõi thông báo V/v mở lớp học phần đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ Hè năm học 2017-2018 tại trang sinhvien.donga.edu.vn).

5. Tổ chức đào tạo các học phần KTVTH, KN và CĐ cho bậc đào tạo liên thông

 • SV bậc Đại học liên thông 17A2 (2017 - 2019) và Đại học liên thông 16A3 (2016 - 2019) và 17A3 (2017 - 2020) thuộc diện phải học các học phần KTVTH, KN và CĐ sẽ tham gia học tập ngày từ 02/07/2018 - 12/08/2018.
 • SV theo dõi lịch học tại hệ thống website sinhvien.donga.edu.vn.

6. Yêu cầu

6.1. Đối với SV

 • Đảm bảo an toàn trong việc đi lại trong thời gian nghỉ hè.
 • Chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật nhà nước trong thời gian nghỉ hè.
 • Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường đến mọi người nơi SV cư trú.
 • Tập trung học tập theo đúng thời gian quy định.
 • Tham gia công tác tuyển sinh đúng yêu cầu của Ban Giám hiệu nhà trường.
 • Những SV nào nhập học trễ không có lý do chính đáng so với thời gian quy định sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong xếp loại trong học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Những khối lớp có kế hoạch đi thực tập nghề nghiệp; học học nghề, thí nghiệm, thực tập và Giáo dục Quốc phòng … phải tham gia học tập đầy đủ theo đúng kế hoạch đã thông báo.

6.2. Đối với Khoa, CVHT

 • Thông báo kế hoạch nghỉ hè cho toàn thể SV do Khoa và GV, CVHT.
 • Nhắc nhở SV thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo đúng các nội dung nói trên.
 • Tăng cường kiểm tra, báo cáo danh sách SV vắng sau thời gian nghỉ hè trong trong tuần đầu tiên của năm học mới (từ ngày 13/08/2018 đến 18/08/2018) báo cáo kết quả trực tiếp cho P.QLĐT&CTSV.

6.3. Phòng QLĐT& CTSV

 • Thông báo rõ kế hoạch học tập cho các khối lớp theo lịch đã ban hành.
 • Niêm yết các kế hoạch học tập, sinh hoạt trước và sau thời gian nghỉ hè tại hệ thống website của Nhà trường.

Vậy Ban giám hiệu nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè, học lại đến toàn thể SV, GV, CVHT, phòng, ban và Khoa được biết để nghiêm túc triển khai thực hiện./.