Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và tin học cho SV với bài thi quốc tế TOEIC và MOS

Ngày 4/5, Đại học Đông Á và IIG Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp tác về việc triển khai đánh giá năng lực tiếng Anh và Tin học bằng bài thi quốc tế TOEIC và MOS cho sinh viên nhà trường.

Theo đó, IIG Việt Nam sẽ đồng hành cùng trường thực hiện chuẩn hóa đầu ra cho sinh viên về năng lực tiếng Anh và Tin học bằng bài thi TOEIC và MOS quốc tế bằng lộ trình cụ thể.