Đại học Đông Á phát động cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp 2021

Đại học Đông Á vừa phát động cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp 2021.

Chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp này sẽ giúp các bạn sinh viên Đại học Đông Á có được những góc nhìn mới, rõ ràng hơn về khởi nghiệp, đặc biệt là tư duy khởi nghiệp dựa trên thế mạnh công nghệ 4.0 cũng như linh hoạt để vượt lên những ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.