How was your law school?

Kỳ thi kết thúc học phần của các bạn như thế nào rồi? 

Ai cũng biết học Luật rất cực nhưng cũng rất vui đúng không nào wink
Hãy cùng nhau xả hơi khi xem video cover "Payphone" của sinh viên khoa Luật nhé