CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Mã ngành: 7380107

1.  Mục tiêu đào tạo

 • Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Luật kinh tế trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Luật kinh tế; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
 • Trang bị kỹ năng cụ thể như: Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh, thương mại và các thoả thuận kinh doanh khác, có thể xây dựng, đọc, hiểu và thực hiện các văn bản pháp luật (đặc biệt trong lĩnh vực Luật kinh doanh) và thực hiện tốt tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và các đối tượng khác;
 • Được trang bị kỹ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng quy chế, điều lệ của doanh nghiệp,... Có kỹ năng tiếng Anh ở mức tương đương 450 điểm TOEIC, có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

2.  Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Vị trí sau khi tốt nghiệp

 • Có thể làm việc tại các cơ quan lập pháp, trong bộ máy quản lý nhà nước; tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; có thể trở thành các chuyên gia tư vấn pháp lý, luật sư,....
 • Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực Luật học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Các cơ quan nhà nước: Công an, quân đội, toà án, viện kiểm sát, thanh tra, thi hành án, pháp chế ngành ;
 • Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các ban của Quốc hội, Bộ ngành và cơ quan nhà nước khác;
 • Các doanh nghiệp: Công ty, tổng công ty, các loại hình doanh nghiệp khác;
 • Các tổ chức hành nghề Luật: Văn phòng luật sư, công chứng, các hiệp hội nghề nghiệp, dân sự, thừa phát lại, trọng tài thương mại;
 • Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội; tổ chức kinh tế; đơn vị sự nghiệp có liên quan đến lĩnh vực Luật.

3.  Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Tiếp tục học tập sau đại học thuộc các chuyên ngành Luật ở các cơ sở đào tạo theo quy định;
 • Tiếp tục học tập sau đại học ở các chuyên ngành đào tạo khác (như khoa học quản lý,...) sau khi có đủ số kiến thức chuyển đổi theo quy định;
 • Tiếp tục học tập và được cấp các chứng chỉ hành nghề Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại,...

4.  Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Luật kinh tế BL22032 Logic học  
BL23033 Lý luận nhà nước và pháp luật
BL22034 Lịch sử nhà nước và pháp luật
BL22035 Xây dựng văn bản pháp luật
BL22041 Luật hiến pháp 1
BL22042 Luật hiến pháp 2
BL23043 Luật hành chính
BL22044 Luật dân sự Việt Nam 1
BL22045 Luật dân sự Việt Nam 2
BL23046 Luật tố tụng dân sự Việt Nam
BL23047 Tư pháp quốc tế
BL22048 Luật sở hữu trí tuệ
BL22049 Luật tài chính Việt Nam
BL24050 Luật lao động
BL22051 Luật ngân hàng
BL22052 Luật đất đai
BL22053 Luật môi trường
BL33235 Luật thương mại 1
BL33236 Luật thương mại 2
BL32237 Luật cạnh tranh
BL32238 Luật thương mại quốc tế
BL34239 Anh văn chuyên ngành
BL32240 Luật Đầu tư
BL33241 Quản trị nhân sự
BL32242 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
BL32243 Luật hợp đồng thương mại Quốc tế
BL32244 Kỹ năng tư vấn pháp luật
BL32245 Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng
BL32246 Quản trị doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp
BL32247 Pháp Luật về tài chính doanh nghiệp
BL32248 Luật thương mại điện tử (tự chọn)
BL32251 Pháp luật kinh doanh bất động sản (tự chọn)
BL32252 Pháp luật bảo vệ người tiêu dung (tự chọn)
BL32253 Bảo hiểm trong kinh doanh (tự chọn)