04 phương thức xét tuyển vào ngành Luật - Luật kinh tế Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng

Nhằm ổn định tâm lý, giảm nỗi lo của thí sinh trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020; đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội xét tuyển vào ngành Luật - Luật kinh tế, Trường Đại học Đông Á thực hiện đồng thời 4 phương thức xét tuyển học bạ:

1. Dựa vào kết quả học tập 3 năm (5 học kỳ)
Điểm XT = Điểm TBC lớp 10 + Điểm TBC lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12
- Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
- Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 19.5
- Các ngành khác ≥ 18.0

2. Dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
Điểm XT = Điểm TB HK 1 lớp 11 + Điểm TB HK 2 lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12
- Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
- Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 19.5
- Các ngành khác ≥ 18.0

3. Dựa vào kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12

Điểm XT = Tổng điểm TB học kỳ 1 lớp 12 của 3 môn XT
- Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
- Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 19.5
- Các ngành khác ≥ 18.0

4. Dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12
Điểm XT = Điểm TBC cả năm lớp 12
- Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0
- Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 6.5
- Các ngành khác ≥ 6.0

Sự thay đổi về phương thức xét tuyển rất có lợi cho các bạn thí sinh. Ngay từ bây giờ các bạn hãy tranh thủ cơ hội vào đại học bằng cách đăng ký trực tuyến ngay nhé! https://donga.edu.vn/tuyensinh/dang-ky

Xem thông tin chi tiết: https://bit.ly/tuyensinh20