Mở lớp học lại General English 1 và General English 5

Hiện nay phòng QLĐT & CTSV đang triển khai các lớp GE1 và GE5 học lại cho các SV hệ chính quy.

Các SV chưa hoàn thành các học phần trên đề nghị đăng ký và bắt đầu học từ tuần 6 (17/09/2018).