Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Căn cứ Quyết định số 5427/TB-LĐTBXH  của Bộ LĐ-TB&XH về lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2018;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019;

Nay Ban giám hiệu Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh và một số nội dung liên quan đến toàn thể sinh viên Nhà trường như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh

  • Đối với Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2018: Nghỉ từ ngày 27/08/2018 đến hết ngày 03/09/2018 (Các sinh viên chưa tham gia học Chương trình đầu khóa sẽ được Nhà trường bố trí học trong thời gian từ 27/08/2018 đến 31/08/2018).
  • Đối với sinh viên các khóa 14, 15, 16, 17 và sinh viên liên thông, văn bằng 2 khóa 2018: Nghỉ 03 ngày 01/09/2018 và 03/09/2018;

2. Các lớp có lịch học trùngvào thời gian trên được Nhà trường tổ chức dạy bù sau thời gian nghỉ Lễ;

3. Thời gian tổ chức khai giảng năm học 2018-2019: Ngày 06/09/2018

4. Yêu cầu:

  • Sinh viên các lớp đảm bảo an toàn trong việc đi lại; chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật Nhà nước trong thời gian nghỉ Lễ.
  • Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, CVHT, Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến đến toàn thể sinh viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện.