What type of company shoud you work at?

Type of company

1. Limited Liability Company (Ltd.) : Công ty trách nhiệm hữu hạn

2. Joint Stock Company (Jsc) : Công ty cổ phần

3. Partnership company : Công ty hợp danh

4. Joint Company : Công ty liên doanh

5. Corporation = Group : Tập đoàn

6. SME = small and medium enterprises : Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

7. General company : Tổng công ty

8. Headquarters : Trụ sở chính

9. Branch Office = Agency : Chi nhánh

10. Representative Office : Văn phòng đại diện

11. Subsidiary: Công ty con

12. Affiliate: công ty liên kết

13. Wholesaler: cửa hàng bán sỉ >< outlet : cửa hàng bán lẻ

14. State-own company: Doanh nghiệp nhà nước

15. Private company: Doanh nghiệp tư nhân

Bonus:

  • company = firm : Công ty
  • enterprise: Doanh nghiệp
  • factory = plant : Nhà máy, nhà xưởng
  • mill : xưởng

Share về học nhé các bạn sinh viên Luật