Chuỗi Hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa của sinh viên Trường Đại học Đông Á

Điểm qua một vài hoạt động nổi bật thuộc chuỗi hành trình trách nhiệm cộng đồng và các sản phẩm ứng dụng của sinh viên Đại học Đông Á trong năm học vừa qua nhé! Còn rất nhiều hoạt động thú vị nữa đang chờ các bạn tân sinh viên đồng hành nè!

Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản cho biết '"Kết quả năm thực hiện của Bộ Chính Trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ĐOÀN TNCS CHÍ MINH ĐẠI HỌC ĐÔNG Hoạt động đồng hành cùng Sinh Viên Thường xuyên chức các chương trình đồ“ng hành cùng thần lành đùm rách" bệnh hiếm nghèo đình khó khăn, đình viên viên, viên hvàn cảnh khó khăn triệu đồng cho bạn sinh viên mắc các hưởng Đ Đông Hoạt động bảo môi trường Ngày Nhật Xanh "Chống Rác thực hiện các chương đồ“ng hành cộng bảo trường "Ngày Nhật Nhưa" The viên nhà trường tham'Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản