Một buổi sinh hoạt hàng tuần của CLB Light of Law - Khoa Luật

Đây là một buổi sinh hoạt hàng tuần của CLB Light of Law trực thuộc Khoa Luật trường Đại học Đông Á. Các bạn đang được các thầy cô hướng dẫn thêm và cùng nhau thảo luận về những vấn đề học hỏi được trong tuần đầu của kỳ thực tập nghề nghiệp 1.

Sau hai tuần Thực tập nghề nghiệp 1, các bạn sinh viên câu lạc bộ Light of Law tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với nội dung chính là đánh giá lại quá trình và cùng nhau trao đổi về những kiến thức thực tế học hỏi được trong quá trình thực tập.

Hãy cùng xem lại những hình ảnh trong buổi sinh hoạt của CLB Light of Law nào!

Cô Lai nghe các bạn trình bày về những kiến thức thực tế học hỏi được trong quá trình thực tập.

Cô Hà đang hướng dẫn thêm cho bạn sinh viên về kiến thức chuyên môn.

Không khí vui vẻ giữa cô và trò.

Ngoài những kiến thức chuyên ngành, các bạn còn tìm hiểu thêm về chính trị-xã hội thông qua tủ sách khuyến học được bố trí khắp khuôn viên Đại học Đông Á

Cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về kiến thức pháp luật, kinh tế - xã hội ngoài giờ lên lớp./.