Những hình ảnh đẹp của thầy và trò Trường Đại học Đông Á trong mùa dịch Covid

Thầy trò trường đại học Đông Á luôn tuân thủ 5K trong mùa dịch Covid. Phóng viên tại hiện trường đã ghi lại những hình ảnh thật dễ thương và đáng khen ngợi của thầy trò chúng ta

Ngay tại trường Đại học Đông Á, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid đang ở mức cao nhất!

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, trong nhà và văn phòng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng