Thời gian và Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K17

TT Thời gian Chủ tịch Phản biện Ủy viên Thư ký IDSV Họ và tên sinh viên Ngày sinh Lớp GVHD
1 SÁNG
02/07
7h30-7h55 Hội đồng 1 ThS. Lê Thị Thanh Lai ThS. Lê Thị Thanh Lai ThS. Nguyễn Thị Hà TS. Phạm Thị Hạnh 41963 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 10/08/1999 LE17A2 ThS. Nguyễn Cao Hùng
2 7h55-8h20 41706 Lê Vũ Mai Đạt 07/07/1999 LE17A2 ThS. Đỗ Thị Vân Phương
3 8h20-8h45 41808 Nguyễn Linh Đa 21/04/1999 LE17A2
4 8h45-9h10 40887 Phan Thanh Ngân 04/07/1999 LE17A1
5 9h10-9h35 41076 Lê Thị Ngọc Tuyết 02/07/1999 LE17A1
6 9h35-10h00 Hội đồng 2 ThS. Nguyễn Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Hà ThS. Lê Thị Thanh Lai TS. Phạm Thị Hạnh 41827 Trần Lệ 22/08/1998 LE17A2
7 10h00-10h25 41342 Hoàng Trung Thành 22/02/1999 LE17A1 ThS. Tạ Tự Bình
11 10h25-10h50 39179 Nay H' Giang 14/10/1998 LE17A2
12 CHIỀU
02/07
13h30-13h55 Hội đồng 3 ThS. Nguyễn Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Hà TS. Phạm Thị Hạnh Phạm Thị Hồng Phước 41170 Dương Thị Hoài Phương 20/12/1999 LE17A1 TS. Hà Ngọc Anh
13 13h55-14h20 42003 Hồ Ngô Phúc Hiếu Thiện 12/12/1998 LE17A2
14 14h20-14h45 42211 Đinh Thị Hạnh 10/11/1999 LE17A2
15 14h45-15h10 41428 Lâm Thị Kiều Trinh 19/02/1998 LE17A2
16 15h10-15h35 41505 Thới Trần Thủy Tiên 05/04/1999 LE17A2
17 15h35-16h00 Hội đồng 4 TS. Phạm Thị Hạnh TS. Phạm Thị Hạnh ThS. Nguyễn Thị Hà Phạm Thị Hồng Phước 41781 Lê Văn Trước 03/11/1999 LE17A2
18 16h00-16h25 41714 Nguyễn Gia Hân 16/12/1999 LE17A2
19 16h25-16h50 41700 Sô Vĩnh Xuân 15/02/1999 LE17A2
20 16h50-17h15 41690 Nguyễn Thị Phương 14/01/1999 LE17A2
21 17h15-17h40 42297 Y' Johnny Niê 25/02/1999 LE17A2
22 SÁNG
03/07
7h30-7h55 Hội đồng 5 TS. Hà Ngọc Anh TS. Hà Ngọc Anh ThS. Lê Thị Thanh Lai TS. Phạm Thị Hạnh 41483 Nguyễn Thiên Tài 26/04/1998 LE17A2 ThS. Nguyễn Thị Hà
24 7h55-8h20 41744 Trần Thi Thu Uyên 24/12/1999 LE17A2
23 8h20-8h45 41825 H Hăng Mlô 03/01/1997 LE17A2
25 8h45-9h10 40555 Nguyễn Trung Hiếu 07/09/1999 LE17A1
26 9h10-9h35 40900 Ngô Thị Kiều 14/02/1999 LE17A1
27 9h35-10h00 40908 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 20/01/1999 LE17A1
28 10h00-10h25 40951 H’ My Ly Mlô 15/02/1999 LE17A1
29 10h25-10h50 40632 Đoàn Thị Mỹ Linh 23/04/1999 LE17A1
30 10h50-11h15 41307 Trịnh Võ Thị Linh 10/10/1998 LE17A1
31 CHIỀU
03/07
13h30-13h55 Hội đồng 6 ThS. Lê Thị Thanh Lai ThS. Lê Thị Thanh Lai TS. Phạm Thị Hạnh Phạm Thị Hồng Phước 41186 Phan Cảnh Trung 20/05/1998 LE17A1
32 13h55-14h20 40462 Nguyễn Minh Tùng 02/02/1998 LE17A1
33 14h20-14h45 41098 Mai Thị Thu Thúy 20/01/1999 LE17A1
34 14h45-15h10 38225 Nguyễn Thị Khánh Ly 22/03/1998 LE17A1
36 15h10-15h35 40614 Đỗ Lê Ly 13/01/1999 LE17A1
37 15h35-16h00 41186 Trần Ngọc Tình 25/03/1999 LE17A1
38 16h00-16h25 40624 Nguyễn Thị Minh Thủy 16/12/1999 LE17A1
39 16h25-16h50 41973 Cao Thị Phương Thảo 14/04/1999 LE17A2
40 16h50-17h15 41676 Đoàn Thị Mỹ Anh 26/06/1999 LE17A2
41 SÁNG
04/07
7h30-7h55 Hội đồng 7 TS. Hà Ngọc Anh TS. Hà Ngọc Anh ThS. Nguyễn Thị Hà TS. Phạm Thị Hạnh 40877 Phan Trịnh Yến Nhi 27/12/1999 LE17A1 ThS. Lê Thị Thanh Lai
42 7h55-8h20 40753 Đoàn Thị Tâm 14/09/1999 LE17A1
43 8h20-8h45 40608 Đỗ Thị Thu Thảo 08/04/1999 LE17A1
44 8h45-9h10 40577 Thái Khánh Hòa 23/05/1999 LE17A1
45 9h10-9h35 41011 Huỳnh Công Hưng 16/08/1999 LE17A1
46 9h35-10h00 40929 Huỳnh Thị Quỳnh Như 25/03/1999 LE17A1
47 10h00-10h25 38433 Trần Hùng 02/01/1998 LE16A1
48 CHIỀU
04/07
13h30-13h55 Hội đồng 8 TS. Phạm Thị Hạnh TS. Phạm Thị Hạnh ThS. Lê Thị Thanh Lai Phạm Thị Hồng Phước 41763 Y Bình 24/10/1998 LE17A2 ThS. Nguyễn Thị Hà
49 13h55-14h20 41967 Phạm Đình Chung 09/11/1999 LE17A2
50 14h20-14h45 41366 Ngô Thị Quỳnh Như 21/09/1999 LE17A2
51 14h45-15h10 41579 Trần Thị Như Quỳnh 05/05/1999 LE17A2
52 15h10-15h35 38376 Trần Cẩm Vy 14/04/1998 LE17A2
53 15h35-16h00 42209 Trần Quang Quyền 20/08/1995 LE17A2
55 16h00-16h25 42261 Thái Văn Sơn 07/08/1997 LE17A2
56 TỐI
04/07
18h00-18h25 Hội đồng 9 ThS. Nguyễn Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Hà TS. Hà Ngọc Anh TS. Phạm Thị Hạnh 42007 Võ Văn Thành 24/06/1999 LE17A2 ThS. Lê Thị Thanh Lai
57 18h25-18h50 41204 Nguyễn Đình Hiếu 01/08/1999 LE17A1
58 18h50-19h15 40612 Phạm Thị Ngọc Hiền 15/01/1999 LE17A1
59 19h15-19h40 40938 Huỳnh Võ Ngọc Thương 09/01/1999 LE17A1
60 19h40-20h05 40633 Nông Thị Minh Hằng 30/11/1999 LE17A1
61 20h05-20h30 40912 Kpă Khiết 05/03/1996 LE17A1
62 20h30-20h55 41185 Nguyễn Lê Tấn Kiệt 10/09/1999 LE17A1