Mở các lớp bổ trợ tiếng Anh miễn phí

Nhà trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục Ocean Edu tổ chức các lớp bổ trợ tiếng Anh MIỄN PHÍ dành cho SV chính quy. 

Vì quyền lợi SV, đề nghị quý thầy/cô quán triệt đầy đủ thông báo này cho SV (đặc biệt là hình thức triển khai) để SV biết và đăng ký tham gia.

Danh sách đăng ký, CVHT hoặc lớp trưởng nộp về Phòng QLĐT&CTSV (thầy Định) trước ngày 15/6/2019.