Toạ đàm Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hoà giải trực tuyến trên thế giới và ở Việt Nam

Toạ đàm “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hoà giải trực tuyến trên thế giới và ở Việt Nam” do Viện Khoa học pháp lý chủ trì vừa diễn ra tại Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á sáng 14/04/2021.

Toạ đàm “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hoà giải trực tuyến trên thế giới và ở Việt Nam” do Viện Khoa học pháp lý chủ trì vừa diễn ra tại Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á sáng 14/04/2021.

Cảm ơn Quý vị đại biểu là đại diện Sở Tư pháp, phòng Thương mại VCCI, Hội Luật gia TP Đà Nẵng, các công ty Luật, quý thầy cô là Giảng viên Khoa Luật Đại học Đông Á,... đã đến tham gia và thảo luận sôi nổi.

Đây là một hoạt động vô cùng thiết thực và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay!