LÝ DO BẠN NÊN HỌC LUẬT KINH TẾ TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNTheo định hướng ứng dụng và hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm. SV được học sâu về chuyên môn Luật kinh tế, kết hợp với thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh thông qua các giai đoạn thực tập, làm việc tại doanh nghiệp
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPSinh viên học và làm thông qua 3 kì làm việc tại Doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CB GVSinh viên được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ Nhà trường.
 • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬPTrải nghiệm 4 năm SV tại Thành phố đáng sống Việt Nam : ĐẸP, THÂN THIỆN, AN NINH, CHI PHÍ HỢP LÝ, NGÔI TRƯỜNG ĐẸP
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMSinh viên được chọn cơ hội làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng – miền Trung hoặc TP. Hồ Chí Minh qua TT giới thiệu việc làm của Nhà trường
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ BẬC ĐẠI HỌC GỒM:

   

  • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Luật kinh tế được thiết kế theo quy định của Bộ GD&ĐT và  nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 130 tín chỉ, được phân bổ 8 học kỳ mỗi học kỳ là 16 tín chỉ, riêng học kỳ thứ 8 là 18 tín chỉ. Mỗi tín chỉ có đơn giá học phí là 550.000 đồng VN thành ra học phí mỗi học kỳ là 8 triệu 800 ngàn đồng VN và ổn định cho toàn khóa học
  • Chương trình ngoại ngữ theo quy định của BGD&ĐT đối với SV bậc đại học để đạt năng lực đầu ra về ngoại ngữ tương được 500 TOEIC. SV được học là 38 tín. Phần này nếu SV đã đạt rồi thì được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học 1 trong 4 ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường ngay từ đầu khóa học, nhất là đối với SV đăng ký đi làm việc tại Nhật. Phần ngoại ngữ có học phí hỗ trợ bằng 50% học phí chuyên môn
  • Ngoài ra, còn có Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của BGD&ĐT là 11 tín chỉ do trường Quân sự thành phố đào tạo cho SV là thanh niên, cũng có học phí hỗ trợ như ngoại ngữ.
  • Học phí được ổn định cho toàn khóa cho dù có dịch bệnh hoặc học online, hoặc Nhà trường có tăng thêm nội dung số tín chỉ cũng không tăng học phí và được quyết toán vào cuối khóa học
  • Tất cả các phần nội dung chương trình trên được phân bổ 8 học kỳ  và 3 kỳ hè ở năm 1, năm 2 và năm 3.
  • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Cử nhân.

   

NĂM HỌC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Năm 1

Giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

Kĩ năng phương pháp học ĐH

Tin học

Ngoại Ngữ

Kiến thức cơ sở ngành,

Kiến thức cơ sở khối ngành

Năng lực đầu ra:

- Các môn học đại cương giúp: Sv có các kỹ năng của thế kỷ 21 (kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa kỹ năng truyền thông) và các kỹ năng nghề nghiệp đặc thù. Có phẩm chất đạo đức NN để phục vụ cho DN và phụng sự XH, có tinh thần sẻ chia, có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa, năng lực tự học và học tập suốt đời.

- Các môn cơ sở khối ngành mang đến khả năng vận dụng các kiến thức về kế toán, thống kê và pháp luật thuế vào công tác kế tóan.

Năm 2

Ngoại ngữ

Năng lực đầu ra: Sv đạt năng lực NN TOEIC 500 vào năm 3

Quản lý dự án & Khởi nghiệp & Nghiên cứu khoa học

Năng lực đầu ra:

- SV có khả năng khởi nghiệp 1 dự án cá nhân.

- SV có khả năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

MODULE 1: Pháp chế doanh nghiệp

Đề án 1 (cá nhân):Lập 1 bộ hồ sơ thành lập DN cho đến khi có giấy phép kinh doanh cho một công ty kinh doanh dịch vụ du lịch/người khởi nghiệp tại ĐN

Đề án 2 (nhóm SV: 10-15sv):SV dự thính 8 phiên tòa và mô tả lại toàn bộ tranh chấp, nghiên cứu và trình bày ít nhất 6 phiên tòa giải quyết tranh chấp tại tòa án (*). (bắt đầu từ lúc học module 1)

Đề án 3 (nhóm SV:10-15sv): SV tự tổ chức 8  phiên tòa giả định về 1 tranh chấp cụ thể ở mỗi luật doanh nghiệp, hình sự, lao động, HNGD, đầu tư, SHTT, cạnh tranh (**)

Năng lực đầu ra:Module 1

Sinh viên có năng lực:

- Am hiểu sâu pháp luật về doanh nghiệp

- Làm bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp

- Có khả năng giải quyết các tranh chấp về pháp lý DN và tham gia thực hiện tố tụng, đại diện cho DN thực hiện tố tụng

SV đi dự 8 phiên tòa. Tự tổ chức 8 phiên tòa giả định

Thi đánh giá NLNN Module 1: Kỳ thi sát hạch “TƯ VẤN VIÊN”

MODULE 2: Hợp đồng kinh tế

Đề án 4 (cá nhân): SV thực hiện soạn thảo 7 loại hợp đồng: HĐ vay tài sản,HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, HĐ kinh doanh BĐS, HĐ xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ, HĐ mua bán vật tư xây dựng, HĐ tín dụng

Đề án 5 (Nhóm SV:10-15): SV đi dự 7 phiên tòa tranh chấp các loại HĐ sau: HĐ vay tài sản, HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, HĐ kinh doanh BĐS, HĐ xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ, HĐ mua bán vật tư xây dựng, HĐ tín dụng (**)

Đề án 6 (nhóm SV:10-15): SV tự tổ chức 7 phiên tòa giả định về 1 tranh chấp cụ thể ở mỗi lĩnh vực: dân sự, thương mại, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, nhượng quyền thương mại

Năng lực đầu ra Module 2: …

Sinh viên có năng lực:

- Am hiểu sâu luật về hợp đồng

- Soạn thảo thành thạo ≥7 loại hợp đồng kinh tế

- Có khả năng giải quyết các tranh chấp về pháp lý DN và tham gia thực hiện tố tụng, đại diện cho DN thực hiện tố tụng trong các lĩnh vực dân sự, thương mại, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, nhượng quyền thương mại

SV đi dự 7 phiên tòa, làm 7 phiên tòa giả định.

Thi đánh giá NLNN Module 2.Thi thực hành SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Đi làm tại DN (3 tháng)

Năm 3

&

năm 4

Ngoại Ngữ

Năng lực đầu ra:SV đạt chuẩn NL Ngoại Ngữ  TOEIC 500.

Module 3: Giải quyết tranh chấp

Năng lực đầu ra Module 3:

Sinh viên có năng lực:

- SV có kỹ thuật, kỹ năng trong việc giải quyết tranh chấp;

- SV am hiểu hình thức giải quyết tranh chấp;

- SV có năng lực làm chủ phiên tòa; có đạo đức nghề nghiệp luật sư

Thi đánh giá NLNN: TIẾNG ANH

 

NGÀNH PHỤ 1: Nghiệp vụ thư ký

Năng lực đầu ra:

Sinh viên có năng lực:

- NL viết và soạn thảo văn bản hành chính đúng văn phong, ngôn ngữ hành chính và thể thức theo quy định; năng lực tốc ký.

- Lễ tân đối ngoại chuyên nghiệp; NL giao tiếp và thuyết trình, NL trình bày MC

- NL tổ chức và thực hiện các khâu nghiệp vụ thư ký

- NL Phiên dịch cho lãnh đạo

 

TT & KLTN

SV chọn đi làm tại doanh nghiệp trong nước từ 4-6 tháng

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NGÀNH LUẬT KINH TẾ

(Trích thông báo học phí)

 

1. Mức học phí của chương trình đào tạo

Đơn giá/

tín chỉ

Tổng số tín chỉ

Học phí từ HK 1 đến 7

Học kỳ 8 (HK cuối)

Tổng HP/khóa

Số TC/Kỳ

Học phí/Kỳ

Số TC/Kỳ

Học phí

550.000 đồng

130

16

8.800.000 đồng

18

9.900.000 đồng

71.500.000 đồng

 

2. Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng (GDTC & GDQP):

Theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Chương trình GDQP và an ninh, do Trường Quân sự Quân khu 5 tại TP Đà Nẵng tổ chức đào tạo. Gồm 3 tín chỉ GDTC và 8 tín chỉ GDQP, có học phí 280.000 đồng/tín chỉ.

Đơn giá/1 tín chỉ

Học từ học kỳ 2 đến 4 mỗi HK 2 tín chỉ

Học kỳ 5

Số TC/Kỳ

Học phí

Số TC/Kỳ

Học phí

280.000 đồng

2 tín chỉ x 3 kỳ

560.000/kỳ x 3=1.680.000 đồng

5

1.400.000 đồng

 

3. Học phí ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc thì SV ĐH phải đạt năng lực ngoại ngữ.

Nên SV sẽ được khảo sát đầu vào và xếp lớp theo trình độ của SV. Những SV đã đạt năng lực theo chuẩn quốc gia hoặc năng lực theo chuẩn quốc tế tiếng Anh ≥500 TOEIC (hoặc tiếng Nhật: N4, tiếng Trung: HSK3, tiếng Hàn: Level 3 do SV chọn) sẽ được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học ngay từ đầu khóa học. Chương trình ngoại ngữ ở tất cả các ngành (trừ các ngành về ngôn ngữ) là 38 tín chỉ và học trong 5 học kỳ, từ học kỳ 2. Mức học phí hỗ trợ là 280.000 đồng/1 tín chỉ và được phân bổ theo 5 học kỳ. Mỗi học kỳ 7 tín chỉ tương ứng với học phí 1,960,000 đồng/1 học kỳ. SV phải đạt năng lực ngoại ngữ tương ứng theo quy định để nhận bằng tốt nghiệp ra trường.

4. Ngành phụ: Có thời lượng 16 tín chỉ với mức học phí hỗ trợ 400.000 đồng/tín chỉ và được phân bổ từ năm thứ 3 do SV đăng ký chọn ngành phụ.

5. Học phí học kỳ 1: Nhằm chia sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, Nhà trường dành học bổng Khuyến học cho SV là 3.000.000 đồng ngay năm đầu, gồm: hỗ trợ học phí 1.500.000 đồng cho 2 học kỳ đầu và quà tặng trị giá 1.500.000  đồng là các trang dụng cần thiết khi đi học xa nhà, gồm: 1 balo; 1 áo sơ mi; 2 bộ quần áo thể thao. Ngoài ra, SV còn được hưởng các chính sách học bổng Khuyến tài nếu đạt năng lực theo quy định của Nhà trường.

Số tín chỉ

Học phí

Học bổng

Học phí nộp

Hiện vật

Tiền mặt

 

16

8.800.000 đồng

Trị giá 1.500.000 đồng, gồm:

1 balo; 1 áo sơ mi; 2 bộ quần áo thể thao

1.500.000 đồng/

2 học kỳ

8.050.000 đồng

 

6. Các khoản phí khác (Nhà trường thu hộ khi nhập học)

6.1. Phí làm Thẻ sinh viên               : 50.000 đồng;                     - 6.2. Phí khám sức khỏe đầu khóa               : 40.000 đồng

6.3. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 100.000 đồng (12 tháng); - 6.4. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 563.220 đồng 12 tháng)

* Khi SV ổn định & xếp lớp học ngoại ngữ, lịch học sẽ điều chỉnh cho phù hợp nên sẽ có tăng giảm ở mỗi học kỳ nhưng số tín chỉ và đơn giá học phí trên là ổn định cho toàn khóa học và được quyết toán vào cuối khóa học;