Tư vấn tuyển sinh ngành Luật - Luật kinh tế 2020

CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT - LUẬT KINH TẾ 2020

1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

- Dựa vào kết quả học tập 3 năm (5 học kỳ)

Điểm xét tuyển = Điểm TBC lớp 10 + Điểm TBC lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12

Điểm xét tuyển ngành Luật – Luật kinh tế  ≥ 18.0

- Dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ

Điểm xét tuyển = Điểm TB HK 1 lớp 11 + Điểm TB HK 2 lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12

Điểm xét tuyển ngành Luật – Luật kinh tế  ≥ 18.0

- Dựa vào kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12

Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB học kỳ 1 lớp 12 của môn xét tuyển

Điểm xét tuyển ngành Luật – Luật kinh tế  ≥ 18.0
Tổ hợp 3 môn xét tuyển của ngành Luật – Luật kinh tế:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Anh

- Dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12

Điểm xét tuyển = Điểm TBC cả năm lớp 12

Điểm xét tuyển ngành Luật – Luật kinh tế  ≥ 6.0

2. XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Xét tổng điểm của 3 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào ngành Luật – Luật kinh tế:

Điểm XT = Tổng điểm thi 3 môn/tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có)

Tổ hợp 3 môn xét tuyển của ngành Luật – Luật kinh tế:

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C15: Văn, Toán, KHXH

D01: Văn, Toán, Anh

3 XÉT TUYỂN THẲNG

Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành đào tạo của Trường.