Tuyên truyền SV thực hiện các nội dung văn bản, thông báo tháng 06/2021

Cố vấn học tập thay mặt Nhà trường tuyên truyền SV thực hiện các nội dung văn bản, thông báo sau:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của SV trong việc tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường theo Công văn số 1625/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/4/2021;
- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021 theo Công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 4/5/2021;
- Tuyên truyền Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại đường link https://book365.vn nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập và tạo thói quen đọc sách cho SV theo Công văn số 1376/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 11/5/2021;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho SV trong năm 2021 theo Công văn số 1978/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/5/2021;

- Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc là theo Công văn số 2127/BGDĐT-GDTC ngày 24/5/2021 và Công văn số 1572/SGDĐT-CTrTT ngày 26/5/2021;

- Tiếp tục nhắc nhở, quán triệt SV nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế; tự giác khai báo kịp thời, trung thực ngay khi biết thông tin có tiếp xúc với các F0, F1 hoặc đến các địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của cơ quan chức năng; chủ động tố giác, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân, tổ chức, địa điểm có dấu hiệu nhập cảnh trái phép và không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Thường xuyên liên lạc với SV lớp để hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập của SV, nắm tình hình SV liên quan đến dịch Covid-19 và báo cáo kịp thời các SV lớp thuộc diện F0, 1, 2, vùng cách li y tế (nếu có) trên google drive (theo đường link đã gửi CVHT qua email). Khi có SV lớp thuộc diện F0, 1, 2, vùng cách li y tế, CVHT báo cáo rõ thông tin SV (họ tên, lớp, IDSV, điện thoại liên lạc, nguyên nhân trở thành F0, 1, 2..., tình trạng sức khỏe, nơi cư trú...), đồng thời thường xuyên liên lạc với SV để nắm tình hình, động viên SV kịp thời.
- Thường xuyên đăng nhập vào diễn đàn SV để trả lời kịp thời, triệt để các thắc mắc SV trên diễn đàn.
- Thông báo và hướng dẫn SV thực hiện tự đánh giá rèn luyện học kỳ II (2020-2021) trên website và xin xác nhận của Chủ trọ + Tổ trưởng tổ dân phố vào Giấy Nhận xét SV ở ngoại trú (SV có hộ khẩu ở TP. Đà Nẵng, ở với gia đình, cha mẹ thì chỉ cần nhận xét của tổ dân phố), hoàn thành chậm nhất 26/6/2021. Các lớp chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2021 (16A5, 17A, 17E, 18C, 18D,
18E, 19B, 19D và 19E) hoàn thành đánh giá rèn luyện toàn khóa cho SV lớp chậm nhất 29/6/2021 để chuẩn bị xét tốt nghiệp cho SV