Giới thiệu khoa Luật

Khoa Luật là một trong những khoa trẻ của trường Đại học Đông Á, nhưng vẫn đang phát triển vững mạnh cùng với những bước đột phá của trường. Hiện nay khoa Luật đang đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế, một ngành mới đang rất nổi bật, đầy triển vọng và phù hợp với xu hướng của thế giới.

Với định hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm, lực lượng giảng viên của Khoa không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và liên tục cập nhật các chương trình đào tạo quốc tế - đặc biệt với sự quan tâm, hỗ trợ của Trường, giảng viên trong khoa được học tập tại các trường đại học uy tín trên thế giới để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Chức năng

Khoa có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên ngành Luật kinh tế; đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

Nhiệm vụ

1.  Đào tạo và giảng dạy

 • Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Luật kinh tế;
 • Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa;
 • Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế;
 • Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Luật kinh tế
 • Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành;
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
 • Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện hè, ...

2.  Nghiên cứu khoa học

 • Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ và các cơ quan nhà nước khác;
 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
 • Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.

3.  Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ  và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
 • Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.

Tầm nhìn

Khoa Luật, trường ĐH Đông Á Đà Nẵng phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về Luật kinh tế ở Việt Nam với các chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Sứ mệnh

Khoa Luật mang lại những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên trong lĩnh vực luật kinh tế. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế, phát triển kỹ năng, thái độ, tư duy và có những kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào  sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.