LÝ DO BẠN NÊN HỌC LUẬT TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNTheo định hướng ứng dụng và hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm. SV được học sâu về chuyên môn Luật , kết hợp với thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh thông qua các giai đoạn thực tập, làm việc tại doanh nghiệp
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPSinh viên học và làm thông qua 3 kì làm việc tại Doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CB GVSinh viên được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ Nhà trường.
 • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬPTrải nghiệm 4 năm SV tại Thành phố đáng sống Việt Nam : ĐẸP, THÂN THIỆN, AN NINH, CHI PHÍ HỢP LÝ, NGÔI TRƯỜNG ĐẸP
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMSinh viên được chọn cơ hội làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng – miền Trung hoặc TP. Hồ Chí Minh qua TT giới thiệu việc làm của Nhà trường

 

 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo
  1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Luật trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, có đầy đủ kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để nghiên cứu, vận dụng pháp luật vào trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ; Có năng lực nghiên cứu; nắm vững kiến thức nền tảng và chuyên sâu để đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn pháp lý. Có tư duy độc lập, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng tin học và hội nhập quốc tế; SV tốt nghiệp ra trường đủ năng lực chuyên môn, có thể hành nghề độc lập trong xã hội.

 1. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức

- Trang bị các kiến thức cơ bản, các nguyên lý của chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quy luật khoa học xã hội, nền tảng lý luận chính trị trong lĩnh vực nhà nước, pháp luật, nghiên cứu khoa học.

- Vận dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật, hợp đồng, tư vấn nhằm tổ chức, giải quyết được các vấn đề liên quan: hợp đồng, giải quyết tranh chấp, đại diện tố tụng, tư vấn; có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và giải quyết theo pháp luật.

- Vận được được các kiến thức về CNTT để đáp ứng yêu cầu công việc.

b. Kỹ năng

- Người tốt nghiệp thao tác thuần thục các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 để thực hiện được các công việc trong lĩnh vực pháp luật.

- Người tốt nghiệp có tư duy hệ thống, nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung.

- Người tốt nghiệp tư vấn được các vấn đề pháp lý và khởi nghiệp để tạo việc làm cho bản thân và xã hội.

- Người tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, đánh giá, phản biện để giải quyết được các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

- Phối hợp nghiên cứu, đánh giá và vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào nhận diện, giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

c. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Người tốt nghiệp thể hiện được tính tự chủ và chịu trách nhiệm trong các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong quá trình giải quyết các công việc chuyên ngành.

- Người tốt nghiệp Có ý thức tuân thủ văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

- Người tốt nghiệp lập được kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn nhân lực, quản lý và đánh giá tính hiệu quả các hoạt động.

 1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CĐR)

SV ngành Luật khi tốt nghiệp có các NL sau:

Bảng 1.2. Chuẩn đầu ra của CTĐT

 

STT

NL (nhóm NL)

Mô tả PLOs

Phân loại CĐR (x)

Mức độ nhận thức

CMNN

Chung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

1

NL nhận thức

PLO1: Vận dụng được kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước và pháp luật.

 

X

3

PLO2: Tra cứu, tìm kiếm thành thạo các văn bản quy phạm pháp luật; phân tích, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề/tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn

X

 

4

PLO3: Phân tích, đánh giá, tư vấn, vận dụng giải quyết được các vấn đề pháp lý chuyên môn phổ thông dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo

X

X

5

PLO4: Theo đuổi các bằng cấp hoặc chứng chỉ nâng cao nghề nghiệp như: công chứng viên, luật sư, thừa phát lại, đấu giá viên, trọng tài viên, thạc sỹ…

X

 

6

2

Kỹ

năng

PLO5: Vận dụng thành thạo kỹ năng: làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, phản biện, tư vấn, phân tích, tổng hợp vào việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.

X

X

5

PLO6: Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công việc.

X

X

5

PLO7: Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công việc mang tính pháp lý, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung trình độ năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

X

X

2

PLO8: Vận dụng được kiến thức thực tập, thực tế, thực hành để làm quen với công việc trong tương lai ở các vị trí công tác định hướng của ngành, thực hiện được khởi nghiệp theo thủ tục pháp lý.

X

 

4

3

 

Đạo đức và trách nhiệm

 

 

 

PL9: Thể hiện được ý thức tuân thủ văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp.

X

 

3

PLO10: Thể hiện được tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

X

 

3

 

 

1.6 Cơ hội việc làm

1.6.1. Sinh viên tốt nghiệp đảm nhận làm việc tại các vị trí sau:

 1. Làm việc trong tất cả các cơ quan chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, cơ quan tư pháp…(Ủy ban nhân dân, các sở, phòng, ban, tòa án, thi hành án,…)
 2. Nhân viên, Chuyên viên pháp lý ở các tổ chức, DN trong nước và các DN có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. Làm việc trong các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài thương mại trong và ngoài nước;
 4. Tham gia công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
 5. Làm việc tại các cơ quan thông tấn: đài phát thanh truyền hình, tòa soạn báo;

1.6.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sỹ, tiến sỹ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân. Hoặc học tập bổ sung nghề nghiệp bằng các chứng chỉ nghiệp vụ: công chứng viên, thừa phát lại, luật sư, …

 1. Tiêu chí tuyển sinh, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
  1. Tiêu chí tuyển sinh

Ngành Luật tuyển sinh theo 02 phương thức: xét tuyển theo điểm thi THPT QG và kết quả học bạ lớp 12 với đối tượng tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước. Phương thức tuyển sinh như sau:

1/ Xét theo kết quả THPT Quốc gia: Tổng điểm 3 bài thi (A00- Toán, Lý, Hóa); C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) và D90 (Toán, KHTN, Anh)

2/ Xét theo học bạ THPT: Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 ≥ 6.0

 1. Quá trình đào tạo

CTĐT ngành Luật được thiết kế theo hệ thống tín chỉ, gồm 132 tín chỉ (không kể 11 tín chỉ của học phần giáo dục thể chất và GDQPAN). Quá trình đào tạo tuân thủ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (theo Thông Tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của BGDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học. CTĐT được thiết kế với thời gian đào tạo là 4 năm. Mỗi năm học có hai học kỳ chính (bắt đầu từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 6 của năm sau). Theo lộ trình được thiết kế, sinh viên được học đan xen các học phần thuộc khối kiến thức đại cương (gồm 28 tín chỉ) và các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở khối ngành (8TC), cơ sở ngành (19 tín chỉ) và kiến thức chuyên ngành (77 tín chỉ): được bố trí học ở năm 1, năm 2 và năm 3 và thực tập nghề nghiệp được bố trí tại kỳ 6, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp được bố trí ở năm 4.

 1. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo ngành Luật; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên và đạt chuẩn đầu ra, năng lực đầu ra theo quy định của CTĐT.
 • Đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.
 • Đạt chứng nhận hoàn thành chương trình tin học.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể chất .