Giới thiệu sách: Legal English

Legal English là cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành luật toàn diện về tiếng Anh pháp lý được biên soạn bởi Rupert Haigh, giám đốc điều hành Trung tâm ngôn ngữ pháp lý tại London. Cuốn sách tập trung toàn bộ những kiến thức cơ bản, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng dấu câu, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật, nhóm thuật ngữ pháp lý thông dụng và ngữ cảnh sử dụng của chúng.

Cuốn sách này cũng chỉ ra những lỗi cơ bản mà nhiều người viết thường hay mắc phải. Cuốn sách được chia làm 3 phần chính:

  • Hướng dẫn soạn thảo văn bản pháp lý một cách rõ ràng và chính xác nhất.
  • Thống kê những thuật ngữ được luật sư và luật gia sử dụng trong giao tiếp và công việc.
  • Chú giải ngôn ngữ được sử dụng trong hợp đồng quốc tế.

Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho không chỉ bạn có đam mê với luật mà cho cả những bạn muốn mở rộng vốn từ vựng, kiến thức về nhiều lĩnh vực mới!

Cre: The Ivy-League Vietnam