Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
Nguyễn Xuân Sinh LE16A2
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
Nguyễn Thị Thùy Dung LE17A2
Giải Nhất hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học
Trần Quang Quyền LE17A2
Giải Cá nhân xuất sắc nhất - Cuộc thi tranh biện Sera Monastery
Nguyễn Ngọc Trường LE18A1B
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
Phạm Phương Loan LE18A1B
Đạt 869/1000 điểm chứng chỉ MOSWC Quốc tế 2018
Y Tô Ni Êban LE16A1
Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ngoại khóa
Trần Đức Anh LE16A2
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
Nguyễn Đào Thiên Lý LE16A2