Sinh viên CLB Xanh Trường Đại học Đông Á với trách nhiệm cộng đồng trong mùa dịch

Đoàn trường cùng các bạn CLB Xanh Đại học Đông Á vừa có chuyến thăm hỏi và trao các suất hỗ trợ đến các gia đình neo đơn tại xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Luôn là những nghĩa cử thật đẹp trong hành trình trách nhiệm cộng đồng của sinh viên Đại học Đông Á.

Nguồn ảnh: Nguyễn Văn Thắng via CLB Xanh - Trường Đại Học Đông Á

Theo dõi và tham gia những hoạt động trách nhiệm cộng đồng tiếp theo cùng CLB xanh tại group: https://www.facebook.com/groups/375559503624202