Ấn phẩm điện tử của VIAC: Covid 19 - biến động thị trường và lăng kính pháp lý

ẤN PHẨM ĐIỆN TỬ
COVID-19: BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ LĂNG KÍNH PHÁP LÝ
Phát hành Tháng 06/2020

Tiếp nối thành công của 02 ấn phẩm xuyên suốt thời gian dịch bệnh nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về thị trường và pháp luật, VIAC xin gửi đến quý độc giả ấn phẩm “Covid-19: Biến đổi thị trường và lăng kính pháp lý” là ấn phẩm tổng hợp toàn bộ và chi tiết của các chuyên gia ở 02 ấn phẩm trước. Với mục đích đem đến cho doanh nghiệp góc nhìn rộng mở và đa chiều hơn về chuyển động thị trường và cách sử dụng công cụ pháp lý phù hợp từ đó, VIAC mong muốn có thể gửi đến những bài học, thông điệp có ích, đóng góp thiết thực cho tiến trình phục hồi và quay lại thị trường của doanh nghiệp Việt trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết và tải về ấn phẩm vui lòng truy cập: link