Câu hỏi viết thu hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa 2018 cho SV chính quy nhập học 2018

Yêu cầu: SV viết bài thu hoạch trên khổ giấy A4, viết tay (không đánh máy), giới hạn độ dài tối thiểu 01 trang giấy và tối đa 02 trang giấy cho mỗi câu hỏi. Bài thu hoạch đóng thành tập nộp về cho Cố vấn học tập chậm nhất đến ngày 03/8/2018.

1. Chuyên đề "Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường"

"Trong tháp nhu cầu của Maslow, mức độ thứ 3 là “Tình yêu” được sắp xếp nằm dưới 2 mức độ “Nhu cầu được tôn trọng” và “Nhu cầu khẳng định bản thân”. Bạn hiểu điều này như thế nào? Bạn sẽ làm gì để được tôn trọng trong “Tình yêu” và “Khẳng định được bản thân” trong tương lai?"

2. Chuyên đề "Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập"

"Theo quan điểm của bạn, thế nào được gọi là một người thành công? Là tân sinh viên, bạn nên làm gì trong 04 năm học Đại học để có thành công trong tương lai?"

3. Chuyên đề "Sinh viên trong thời đại công nghệ 4.0"

Không viết thu hoạch

4. Giao lưu doanh nghiệp Sáng ngày 04/08/2018

Không viết thu hoạch

5. Chuyên đề "Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân"

"Theo bạn, vì sao chúng ta cần phải xây dựng hình ảnh và thương hiệu bản thân? Trình bày ngắn gọn (nhưng chi tiết) kế hoạch và chiến lược xây dựng hình ảnh bản thân của bạn?".

6. Chuyên đề "Kỹ năng học tập đại học"

"Hãy nêu điều tâm đắc nhất về buổi học hôm nay và trình bày cách ứng dụng vào việc học tập chủ động".