Chương trình vé xe tết 2019

Trao vé xe Tết hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết nguyên đán 2019

1. Đối tượng:

- Sinh viên đang học tập tại Trường đại học Đông Á có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Gia đình chính sách, có công cách mạng.

- Sinh viên chưa nhận vé xe Tết trong các năm trước.

- Sinh viên thuộc vùng đặc biệt khó khăn (Miền núi, Bãi ngang……)

- Cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào.

- Sinh viên ở tại các Tỉnh phía Nam từ Bình Định trở vào, phia Bắc từ Quảng Bình trở ra và Tây Nguyên.

- Và các trường hợp khác…

2. Giá trị vé xe: 200.000đ/vé.

3. Thời gian nhận hồ sơ :  từ 11/01/2019 đến 18/01/2019.

4. Thời gian trao vé: 21/01/2109

Hồ sơ đề nghị trao vé xe gửi về Văn phòng đoàn  phòng 111 trước 17h30 ngày 18/01/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: đồng chí Nguyễn Văn Ken – Phó Bí thư Đoàn trường; điện thoại: 0972417042 – 0777484970.