Hành động đẹp của thầy và trò Đại học Đông Á trong đại dịch COVID19

Sinh viên mình lạ lắm phải không em?
Ngày dịch giã, sẵn sàng ra "tiền tuyến"
Hỗ trợ ngay khi có ca cần kíp
Trọn với đời đức độ một chữ Y

Sinh viên mình ngộ lắm phải không em?
Đi tiếp sức, không quên học trực tuyến
Ngàn dung dịch sát khuẩn vẫn pha đều
Nhu yếu phẩm chia phần, không ai thiếu

Thầy cô mình kỳ lắm phải không em?
Dịch Covid, càng làm việc rất khẩn
Quỹ hỗ trợ ra đời ngay tức khắc
Vạn khẩu trang chuyên dụng gửi tuyến đầu

Đối tác mình tuyệt lắm phải không em?
Sẻ chia ngay nhiều dụng cụ bảo vệ
Ngàn việc làm vẫn sẵn sàng đón đợi
Mặc Covid, học bổng vẫn tăng đều!