Khóa học: Những nguyên tắc căn bản về Trọng tài thương mại quốc tế

Khóa học này gồm 7 buổi, mỗi buổi một tiếng trên nền tảng GoogleMeet, nhằm trang bị cho các sinh viên luật và các luật sư trẻ (và sinh viên các ngành khác hoặc những người khác có quan tâm) những kiến thức căn bản nhất về trọng tài thương mại quốc tế, để từ đó có thể học tiếp các khóa nâng cao hoặc nghiên cứu sâu hơn. Khóa học được tổ chức bởi Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả mọi học viên đều có thể tham gia truy cập miễn phí. Sau khóa học, các sinh viên có thể tham gia dự thi để củng cố kiến thức đã học.

Các buổi học sẽ tiến hành từ 18h30 – 20h00, để thuận tiện cho học viên tham gia trực tuyến. Học viên tham gia có thể đặt câu hỏi với giảng viên và sẽ được trả lời trong 30 phút cuối của buổi học, hoặc khi bắt đầu buổi học tiếp theo. Ngoài ra, các buổi học sẽ được ghi hình lại và lưu trên mạng để những ai quan tâm có thể truy cập sau buổi học.

Link tham gia buổi học như sau. Học viên có thể bấm vào link và truy cập lớp học.

meet.google.com/vmp-kdum-mjd

meet.google.com/gpu-ywjc-wqz

Giảng viên là Tiến sỹ, Trọng tài viên Đặng Xuân Hợp, với nhiều kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy trong lĩnh vực trọng tài trong nước và quốc tế. Chi tiết về giảng viên có thể truy cập tại www.hopdang.com hoặc https://law.unimelb.edu.au/about/staff/hop-dang

Lịch học và nội dung các buổi học như sau:

Thứ sáu 12/6: Giới thiệu chung về khái niệm trọng tài thương mại;

Thứ sáu 19/6: Trọng tài viên;

Thứ ba 23/6: Đơn khởi kiện / Bản tự bảo vệ;

Thứ sáu 26/6: Thủ tục tố tụng;

Thứ ba 30/6: Phiên họp giải quyết tranh chấp;

Thứ sáu 3/7: Phán quyết;

Thứ sáu 10/7: Hủy / Thi hành phán quyết

Mọi thắc mắc xin liên hệ banhoctapdhl@gmail.com