Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ trong tháng 3 năm 2021

Trung tâm Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ - Đại học Đông Á thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Nhật (N4) và tiếng Anh (TOEIC & IELTS) trong tháng 3/2021.

  •  Tiếng Nhật: Ngày thi 19/3, đăng ký đến hết ngày 15/3
  •  Tiếng Anh: Ngày thi 31/3, đăng ký đến hết ngày 27/3

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2021 xem ở đây

Sinh viên có thể đăng ký tham gia các buổi ôn tập trước kỳ thi để được hướng dẫn về bài thi, ôn tập và trải nghiệm bài thi thử để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi nhé!