Luyện tập giao tiếp ngoại ngữ mỗi ngày cùng Trung tâm Khảo thí và Đào tạo ngoại ngữ Trường Đại học Đông Á

Học online mùa dịch kết hợp trau dồi ngoại ngữ nào các bạn sinh viên ơi

Đừng quên bỏ túi những mẫu câu và cụm từ rất phổ biến trong giao tiếp nhé!

Nguồn: EngBreaking