Sinh viên hào hứng với Ngày hội Cắm hoa Tri ân thầy cô

Sinh viên hào hứng với Ngày hội Cắm hoa Tri ân thầy cô

Bộ ảnh