Thông báo: Chuẩn bị trải nghiệm học online trên phần mềm Canvas

Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng mail donga.edu.vn và liên hệ CVHT để tham gia khóa học mẫu hướng dẫn học online trên phần mềm Canvas

Để chuẩn bị cho việc học online, các em đăng nhập vào email donga của mình theo địa chỉ mail: tên+idsv@donga.edu.vn (ví dụ: nguyen39215@donga.edu.vn).

Password mặc định chung là: abc.12345 (bạn nào đã từng đăng nhập và đổi mật khẩu thì nhập mật khẩu của mình)

Bạn nào không đăng nhập được thì liên hệ với lớp trưởng/bí thư để tổng hợp danh sách gửi về Khoa xử lý trước 15h ngày hôm nay 22/02/2021.

Đồng thời, các em nghiên cứu hướng dẫn ở file này để chuẩn bị cho việc tham gia khóa học mẫu.

Phòng QLĐT&CTSV sẽ ban hành lịch hướng dẫn cụ thể trên website dành cho SV  http://my.uda.edu.vn/ với tên học phần là "Kỹ năng học tập và làm việc trên môi trường số".