Thông báo về thời gian học tập tại trường sau Tết cổ truyền năm 2021

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 189/TB-ĐHĐA-QLĐT ngày 20/02/2021 (Thông báo số 4) về thời gan học tập tại trường sau Tết cổ truyền năm 2021

      Không có mô tả ảnh.

Trong đó, một số nội dung cần lưu ý:

1. Từ 22/02 đến 27/02/2021: SV được Khoa, GV hướng dẫn học tập trên hệ thống Canvas

2. Sinh viên chuẩn bị máy tính (có camera, micro, âm thanh) và điều kiện kết nối internet để học tập

3. Từ ngày 01/03/2021SV về trường tập trung học tập. Bắt đầu học các học phần chính khóa trên hệ thống Canvas. Tùy theo tình hình dịch bệnh, SV sẽ được học tại trường hoặc học trực tuyến theo thời khóa biểu của Nhà trường (sẽ có thông báo sau).

4. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhận được thông tin này, các em cần lưu ý để thực hiện.