Thông báo về việc thực hiện khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến

Sinh viên các lớp tham gia khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT lại link .

Bên cạnh đó, các em tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung thông báo số 5.

Đặc biệt lưu ý 100% sinh viên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, từ nhà đến trường, trong khu vực trường và từ trường về nhà.