Thực hiện khai báo thông tin và tình hình sinh viên liên quan đến dịch COVID-19

Nhằm mục đích nắm rõ tình hình sinh viên toàn trường liên quan đến dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 28/7/2020 đến nay để định hướng hỗ trợ SV kịp thời và thống kê số liệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 2042/SGDĐT-CTrTT ngày 11/8/2020 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng.

Nhà trường triển khai cho SV thực hiện khai báo  thông tin và tình hình SV liên quan đến dịch Covid-19 trên trang sinhvien.donga.edu.vn.

100% SV thực hiện (kể cả SV liên thông) và hoàn thành trước 15h30 ngày 14/8/2020.

Mong các em Sinh viên thân yêu cùng Gia đình luôn mạnh khỏe và bình an!

Chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh!

Đừng quên cài đặt phần mềm Bluezone nhé các em! Cài đặt tại: www.Bluezone.vn