Vinh danh sinh viên LE17A1 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

Chúc mừng các bạn SV đạt thủ khoa học phần (theo danh sách đính kèm)

Học phần Sinh viên đạt thủ khoa Điểm tổng kết môn
Lý luận nhà nước và pháp luật Mạnh Ngọc Châu 8.8
Lịch sử nhà nước và pháp luật Mai Thị Thu Thúy 9.5
Logic học Lê Lan Chi 8.8
Luật dân sự 1 H Tiểu Linh Niê 8.5
Luật hành chính Nguyễn Trung Hiếu 9.0
Tin học văn phòng Ngô Thị Kiều 9.3