Ngành Luật kinh tế - Ngành học rộng mở tương lai trong nền kinh tế hội nhập, của xu thế toàn cầu hóa!

Thông tin từ Bộ Tư pháp, ước tính chỉ riêng các chức danh liên quan đến tư pháp, Việt Nam cần khoảng 13.000 nhân sự, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, 300 thẩm tra viên và chuyên viên làm công tác thừa phát lại.

Xem chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế ở đây nhé: http://luat.donga.edu.vn/ctdt

Từ khóa