Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Luật

Số ĐT: 0236.3842.555

Lê Thị Thanh Lai

0909 573 139 -

Nguyễn Thị Hà

0988 809 747 -

Phạm Thị Hồng Phước

0702 499 954 -