Một mùa giải tranh biện Sera Monastery vừa đi qua. Hãy cùng nhau nhìn lại những phần thi hấp dẫn của các bạn thí sinh năm nay nhé!