Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển 37 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/9/2018 đến hết ngày 03/10/2018