Phrasal verb trong tiếng anh pháp lý

Cụm động từ trong tiếng anh pháp lý

Cụm động từ (phrasal verb) là gì?

Cụm động từ (phrasal verb) là sự kết hợp giữa một động từ (verb) và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb). Tuy nhiên khi thêm các tiểu từ này vào sau, nghĩa của cụm động từ sẽ hoàn toàn khác biệt so với động từ tạo nên nó.

Tại sao phải biết cụm động từ trong tiếng Anh pháp lý?

Nắm được ý nghĩa của các cụm động từ trong tiếng Anh pháp lý là rất quan trọng. Vì các cụm động từ thường được sử dụng và xuất hiện rất nhiều trong các văn bản và giao tiếp tiếng Anh pháp lý.

Làm thế nào để học cụm động từ trong tiếng Anh pháp lý một cách hiệu quả?

- Học theo chủ đề. (Ví dụ: phân loại các cụm động từ sử dụng trong hợp đồng, tranh tụng,... để học.)

- Vận dụng trong ngữ cảnh.

- Tham gia các câu lạc bộ luyện nói. 

Một số cụm động từ trong tiếng Anh pháp lý thường gặp:

Nguồn: Legal English for Advocates - LEAD