Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/07/2018 đến hết ngày 20/08/2018.

1. Nhu cầu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu, trong đó:

  • Ngạch chuyên viên và tương đương: 110 người.
  • Ngạch văn thư trung cấp và kiểm lâm viên trung cấp: 05 người.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

  • Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày 20/07/2018 đến hết ngày 20/08/2018.
  • Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện có vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng.

Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2018-07-20 (1)

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng:

Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện năm 2018

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức và Mẫu sơ yếu lý lịch xem tại: noivu.danang.gov.vn