Rèn luyện 22 kỹ năng cho sinh viên Luật

Tổng hợp 22 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng dành cho sinh viên Luật

MỤC LỤC
Tổng hợp hướng dẫn và kỹ năng học tập và nghiên cứu dành cho sinh viên

STT TÊN TÀI LIỆU SỐ TRANG
PHẦN 1. TỔNG HỢP TÀI LIỆU KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN 01
1 Phương pháp học tập chủ động ở bậc đại học của Th.S Nguyễn Thành Hải 02
2 Học đại học như thế nào? của PGS.TS Trần Thanh Ái 17
3 Thực trạng và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên qua bài tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai số 06 - 2017: Thực trạng và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học sư phạm khối ngành khoa học xã hội Trường Đại học Đồng Nai - Tác giả: Đỗ Xuân Tiến 23
4 Bài giảng kỹ năng làm việc nhóm của Th.S Đỗ Hải Hoàn 34
5 Chuyên đề: Kỹ năng quản lý stress và quản lý tài chính cá nhân - Tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm của Trường Đại học Trà Vinh 93
6 Giáo trình Kỹ năng mềm của Nhóm biên soạn: PGS.TSKH Bùi Loan Thùy và PGS.TS Phạm Đình Nghiệm 111
7 Kỹ năng quản lý thời gian - Tài liệu kỹ năng mềm của Trường Đại học An Giang trong Dự án P.H.E do Nguyễn Vũ Thùy Chi và Đăng Anh Tài biên soạn 238
8 Kỹ năng khám phá bản thân - Tài liệu môn học Kỹ năng mềm của Trường Đại học Văn Hiến 278
9 Kỹ năng tìm việc làm - Tài liệu kỹ năng mềm của Trường Đại học An Giang trong Dự án P.H.E do Th.S Huỳnh Phú Thịnh biên soạn 301
10 Giáo trình Tin học văn phòng: Microsoft Word 376
11 Giáo trình Tin học văn phòng: Microsoft Excel của Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ 522
12 Tài liệu Microsoft Powerpoint của Trường Đại học Công nghệ 550
13 10 Nguyên tắc sử dụng email chuyên nghiệp của Nguyễn Mạnh Dương - onlinemaketingvietnam.com 569
PHẦN 2. TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG CHO SINH VIÊN LUẬT, CHUYÊN NGÀNH LUẬT) 573
14 Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Luật 574
+ Kỹ năng nghiên cứu khoa học của PGS.TS Bùi Đăng Hiếu - Trung tâm Đảm báo chất lượng đào tạo - Trường Đại học Luật Hà Nội 574
+ Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên của TS. Lê Nết - Phòng quản lý NCKH và HTQT, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 577
+ Một số chia sẻ và nghiên cứu pháp lý của Cao Thị Hoàng Oanh (Công ty Luật Phuoc&Partners) 583
+ Mấy suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh của TS. Nguyễn Văn Vân - Giảng viên Khoa Luật Thương mại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 586
15 Phương pháp nghiên cứu khoa học được Biên tập bởi PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ 592
16 Tập bài giảng Kỹ năng nghiên cứu và lập luận của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được biên soạn bởi TS. Lê Thị Hồng Vân (chủ biên) và Th.S Phạm Thị Ngọc Thủy 676
17 Phương pháp Luận Nghiên cứu khoa học của Vũ Cao Đàm - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội năm 1999 932
18 Kỹ năng tư duy có logic - Tài liệu phục vụ chuyên đề rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên thiệt thòi của Trường Đại học An Giang trong Dự án P.H.E do TS. Võ Văn Thắng biên soạn 1109
19 Kỹ năng đọc Tài liệu khoa học hiệu quả của TS. Nguyễn Minh Tuấn - Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội 1178
20 Kỹ năng thuyết trình - Tài liệu phục vụ chuyên đề rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên thiệt thòi của Trường Đại học An Giang trong Dự án P.H.E do TS. Hồ Thanh Mỹ Phương và nhóm cộng tác viên Trương Thị Mỹ Dung và Đoàn Mỹ Ngọc biên soạn 1181
21 Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật dành cho sinh viên chuyên ngành Luật do TS. Nguyễn Ngọc Điện biên soạn 1234
22 Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện - Tài liệu môn học kỹ năng mềm của Trường Đại học Văn Hiến 1284

Được biên soạn bởi: FDVN Law Firm 

Tải tài liệu tại đây