Giới thiệu sách: "Quyền tác giả ở Việt Nam: pháp luật và thực thi"

Cuốn sách được đích danh PGS.TS Trần Văn Nam, là Chủ biên, đồng tác giả của sách gửi trực tiếp đến LUẬT SƯ FDVN để chia sẻ đến đông đảo độc giả đam mê nghiên cứu pháp luật, đặc biệt là pháp luật về quyền tác giả hiện nay.

Tập thể tác giả của cuốn sách gồm: (1. PGS.TS. Trần Văn Nam 2. PGS.TS. Trần Văn Hải 3. PGS.TS. Đoàn Đức Lương 4. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 5. TS. Nguyễn Hợp Toàn 6. TS. Phạm Hồng Quất 7. ThS. Nguyễn Anh Tú 8. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 9. ThS. Trần Thị Hồng Nhung 10. CVC. Tô Văn Long)

Link sách pdf: QUYỀN TÁC GIẢ Ở VIỆT NAM PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI

Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Văn Nam và các đồng tác giả về tấm lòng và tâm huyết chia sẻ để lan tỏa kiến thức của các tác giả cuốn sách đến với cộng đồng. Trân trọng cảm các tác giả của các tác phẩm, tài liệu, ấn phẩm về luật và liên quan đến pháp luật đã âm thầm chia sẻ cho chúng tôi các tài liệu ý nghĩa để chia sẻ đến cộng đồng những người hành nghề luật. Sự chia sẻ của các quý tác giả, những người tạo ra giá trị tri thức là vô cùng đáng trân trọng để chúng ta tiếp tục sứ mệnh chia sẻ, lan tỏa tri thức của mình

NguồnLUẬT SƯ FDVN  http://fdvn.vn/