Hội thảo trực tuyến của VIAC: Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

Chủ đề 03: Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp. Thời gian: 14h00, Thứ Năm ngày 17/06/2021

NỘI DUNG

▪ Tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 – Một số vấn đề chung

▪ Quản lý và giải quyết tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp thông qua ADR – Kinh nghiệm của chuyên gia

DIỄN GIẢ

1. Ls. Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH YKVN, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

2. Ls. Nguyễn Quốc Vinh – Luật sư thành viên Công ty Luật Tilleke & Gibbins, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

3. Ls. Nguyễn Ngọc Minh - Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates);

4. Ls. Huỳnh Đăng Hiếu – Phó trưởng phòng, Ban Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Tài liệu sự kiện: https://www.viac.vn/.../MA_Shareholder_Disputes_VIAC...

Tham gia theo dõi tại:

>>> Zoom (được khuyến nghị): https://zoom.us/webinar/register/WN_ekrMOCTpS-uad0jvs3nKvQ

>>> Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hGtVATr3pbk