Toạ đàm Lấy ý kiến doanh nghiệp về tính ứng dụng của các đề án trong chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

Sáng thứ năm ngày 22/07/2021

Một trong những lý do các bạn sinh viên chọn học luật tại Đại học Đông Á chính là Chương trình đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm, theo định hướng ứng dụng và hội nhập quốc tế. SV được học sâu về chuyên môn Luật kinh tế, kết hợp với thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh thông qua các giai đoạn thực tập, làm việc tại doanh nghiệp.

Để làm được điều đó, Hội đồng khoa học Khoa Luật đã tổ chức rất nhiều buổi Toạ đàm với doanh nghiệp, trao đổi và lấy ý kiến góp ý về việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, những xu hướng nghề nghiệp và vị trí việc làm nghề Luật trong tương lai, để sinh viên có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc khi ra trường!

Sáng mai ngày 22/07, một buổi Toạ đàm doanh nghiệp nữa sẽ được diễn ra với sự tham gia của 5 doanh nghiệp đại diện: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Công ty luật, Văn phòng luật sư, Phòng pháp chế doanh nghiệp.Khoa Luật xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến quý báu, cùng Khoa Luật Trường Đại học Đông Á xây dựng nên một CTĐT phù hợp cho người học, cùng nhau phát triển cộng đồng những người học và làm Luật!